Energimerking av bygg – et viktig verktøy for reell energisparing

Energimerking er et middel som skal bidra til å fremme energieffektive løsninger. Ordningen går i korthet ut på at alle boliger og yrkesbygg som selges eller leies ut skal ha en energiattest, samt konkrete forslag til hvordan attesten kan bli bedre og hvordan huset skal bruke mindre energi.

energiattest231

Energiattesten viser hvor god beregnet energistandard bygningen har, ut fra et merkesystem der karakteren A er best og G er dårligst. Attesten skal være synlig for brukerne i bygningen og i markedsføring. Den skal inneholde et oppvarmingsmerke som angir hvor stor del av energien brukt til oppvarming som stammer fra fornybare energikilder.

Vi har både teoretisk og praktisk kompetanse. Viktigst av alt – vi kjenner våre kunders bygg og de tekniske installasjonene som finnes der.
Ordningen krever at det utarbeides forslag til tiltak som vil gi reduksjon i energibruken. Implementering av tiltakene er det viktigste og det som faktisk får ned energiforbruket. Våre rådgivere beregner forventet energibesparelse ved hvert enkelt tiltak som foreslås og synliggjør samtidig hva besparelsen i kWh utgjør økonomisk.

Hos oss er ikke målet å frembringe en bokstav på et papir. Målet er å bruke bokstaven til å gjøre bygget bedre. Her skiller vi oss fra de fleste andre aktører. Vi kan nemlig gå inn og forbedre bygget – og dermed også energiattesten.

 

Vi hjelper våre kunder med å kutte den unødvendige energibruken.