Bakgrunn for uavhengig kontroll

Plan- og Bygningsloven har fra den 1.1.2013 innført krav til uavhengig kontroll. Dette innebærer kontroll ved utførelsen av våtrommenes fuktsikring, og kontroll av klimaskjermens lufttetthet. Videre skal prosjektering av disse områder, samt entreprenørens kvalitetssikringssystem- kontrolleres. Uavhengig kontrollør skal ha godkjenning, (lokal eller sentral) og selv ha et KS-system. Kontrollerende skal videre ha fagopplæring som svarer til fagprøve/ svenneprøve og ha minimum 2 års relevant praksis.

Hva skal kontrolleres

Kan boligen bli for tett?
Svaret er nei; En bolig kan aldri bli for tett, bare feil ventilert. Både av hensyn til energi og inneklima bør man tette luftlekkasjer og tilføre nødvendig luftmengde i kontrollerte former via et balansert ventilasjonsanlegg. Dette gjøres ved at luft bringes ut og inn i boligen via separate kanaler. Dermed kan luften på vei ut gå via en varmegjenvinner som overfører varme til luften på vei inn i boligen.

 

VÅTROM – FUKT

  • Det utføres en visuell kontroll med kompletterende målinger av slukplassering i våtrom iht. prosjekterte tegninger.
  • Tilknytning mellom membran og sluk kontrolleres.
  • Dokumenter innhentes fra utførende for godkjenning av samspill mellom materialer.

 

TETTHET

Dokumentasjon på utført trykktest fra Byggmesteren kontrolleres opp mot krav i TEK 10, eventuelt NS-EN 13829. Om ønskelig, kan vi stille med egen trykktest, men dette er utenom uavhengig kontroll av tiltaket. Vi utfører trykktest etter krav i NS-EN 13829 ved både over- og undertrykk, ta gjerne kontakt for pris.

Kontrollområder som omfattes av obligatorisk uavhengig kontroll:

Tiltaksklasse 1

  • Fuktsikring ved nybygging av våtrom og søknadspliktig ombygging av våtrom i boliger.
  • Lufttetthet i nye boliger.

Kravene gjelder også for fritidsboliger med mer enn èn boenhet.

Tiltaksklasse 2 og 3

  • Bygningsfysikk, herunder lufttetthet
  • Konstruksjonssikkerhet
  • Geoteknikk
  • Brannsikkerhet
  • Våtrom, men kun for boliger