Har du HMS-KS "på stell"?

Det er billigere å forebygge enn å reparere skader!
Godt HMS – arbeid er lønnsomt og gir både en bedre arbeidsplass og resultater på bunnlinjen. Kostnadene knyttet til bl.a personal- og pensjonsforsikring kan reduseres som følge av færre arbeidsulykker, uføre og lavere sykefravær. Å vise til et aktivt HMS – arbeid viser også en mer seriøsitet. Dine kunder føler seg dermed mer trygge på at arbeidet blir gjort skikkelig på en forsvarlig måte.

Veiledningen til internkontrollforskriften sier:

Hensiktsmessig organisering av arbeidet, klare ansvarsforhold, godt samarbeid, ryddige lokaler, sikre produkter og forbrukertjenester gir kvalitet i arbeidet og bedre resultater.

Det er dette systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontroll) egentlig dreier seg om. Noen som følger opp, også hvis noe går galt, er kvalitetsarbeid i praksis.

De beste resultater kommer med systematiske forbedringer, ikke ved skippertak. Riktig gjort første gang lønner seg. Det er dårlig butikk å ta sjanser. Det er bedre og billigere å forebygge enn å reparere.

Vi bistår den enkelte bedrift med skreddersydd HMS – system som er enkelt å bruke for både HMS-ansvarlig og gutta på anleggsplassen.